;

De Zaanse overstap

Jaarlijks stappen er leerlingen over van de ene naar de andere school in de Zaanstreek. De schoolbesturen in de Zaanstreek hebben samen afspraken gemaakt om de overstap soepel te laten verlopen.

Deze afspraken zijn vastgelegd in de bijgevoegde documenten:

Overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs: De Zaanse POVO Overstap 2023

Overstap van VMBO T naar HAVO 4: De Zaanse T4-H4 Overstap 2023

Overstap van de ene naar de andere school voor voortgezet onderwijs: De Zaanse VO-VO Overstap 2023

Procesbeschrijving loting De Zaanse Overstapmomenten 2023

Leerlingen/ouders hebben het recht om bezwaar in te dienen tegen een besluit van het ’bevoegd gezag’ (het schoolbestuur) van de school van eerste voorkeur om een leerling niet toe te laten.

Meer informatie over het indienen van bezwaar is te vinden in de Bezwarenprocedure Zaanse Overstapmomenten 2023