;

Medezeggenschap

Medewerkers, ouders en leerlingen kunnen invloed uitoefenen op het beleid van OVO Zaanstad via de medezeggenschapsraden. Alle scholen van OVO Zaanstad hebben een eigen medezeggenschapsraad (MR). De MR adviseert over of stemt in met onder andere de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, het programma van toetsing en afsluiting en de organisatie van de school.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) adviseert over of stemt in met thema’s op stichtingsniveau, zoals het strategisch beleidsplan, het meerjaren financieel beleid, de klachtenregeling van de stichting en het examenreglement. In de GMR zijn van alle scholen zowel personeelsleden als ouders en/of leerlingen vertegenwoordigd.

Contact
De GMR is bereikbaar via de secretaris, zij is te bereiken via gmr@ovo-zaanstad.nl

Wij zoeken directeuren

OVO Zaanstad zoekt versterking van haar directeurenteam. Wil jij als directeur aan de slag op een van onze zeven scholen en deel uitmaken van ons hechte team van directeuren? Wil jij de ruimte om je stempel te drukken op het onderwijs in de Zaanse regio en het verschil maken voor onze leerlingen?
Laat deze kans dan niet aan je voorbij gaan!

Kom kennismaken met OVO Zaanstad.
Maak hier zelf een online afspraak in (een van) onze agenda’s.