;

Zuiderzee College

Contact

Zuiderzee 200
1503 HZ Zaandam
075 6166069

Op het Zuiderzee College in Zaandam krijgen 601 leerlingen les in een modern en licht gebouw. We ontwikkelen talenten van onze leerlingen én onze medewerkers; onze leerlingen, medewerkers en ouders leren samen en we zijn verbonden met onze omgeving. Zo halen we het beste uit onszelf en elkaar.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen ontwikkelen zich door denken, voelen én doen. Onze leerlingen leren daarom niet alleen ín de school, maar ook daarbuiten, met excursies, stages en bedrijfsbezoeken. Zo bereiden we onze leerlingen voor op de samenleving van vandaag en morgen.

Structuur biedt ruimte
We bieden onze leerlingen keuzes langs een duidelijke structuur. Daarbij kiezen ze de verbreding, verdieping of herhaling die bij hen past of volgen ze een vak op een hoger niveau. We geloven namelijk dat leerlingen gemotiveerd raken als ze zelf kunnen kiezen.

Docent als lerende professional
We bieden onze medewerkers de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. We delen onze kennis met elkaar en helpen elkaar zo steeds een beetje verder. Studenten zien we als volwaardige collega’s: wij leren van hen en zij leren van ons.

Onze extra’s
Projectweken, tekenen als examenvak, gymvoorziening met klimmuur, gezonde schoolkantine, multiculturele leerlingpopulatie.

Onderwijssoort:beroepsgericht vmbo en mavo
Leerwegen:basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg (mavo)
Profielen:Economie en ondernemen
Zorg en welzijn
Media, vormgeving en ICT
Aantal leerlingen:601
Directeur:Jeroen van der Zande, a.i.
SchoolVenster:www.scholenopdekaart.nl