;

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen OVO Zaanstad. De Raad van Toezicht geeft gevraagd en ongevraagd advies en geldt als werkgever van het College van Bestuur.

Het reglement van de Raad van Toezicht bevat een aanvulling op afspraken die zijn vastgelegd in de statuten over taak, samenstelling, werkwijze en besluitvorming van de Raad van Toezicht.

Het overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en van de vergoeding die zij ontvangen voor hun taken zijn terug te vinden in het jaarverslag van de stichting.

Samenstelling
De Raad van Toezicht van OVO Zaanstad heeft vijf leden:

  • Dhr. R. Vreeman (voorzitter en lid remuneratiecommissie)
  • Mevr. J. de Goede (vicevoorzitter en lid remuneratiecommissie)
  • Dhr. F. Tromp (lid auditcommissie)
  • Mevr. M. Heeremans (lid)
  • Dhr. T. van der Weide (lid)

Het rooster van aan- en aftreden van de Raad van Toezicht vindt u hier.

Contact
De Raad van Toezicht is bereikbaar via raadvantoezicht@ovo-zaanstad.nl.

Wij zoeken directeuren

OVO Zaanstad zoekt versterking van haar directeurenteam. Wil jij als directeur aan de slag op een van onze zeven scholen en deel uitmaken van ons hechte team van directeuren? Wil jij de ruimte om je stempel te drukken op het onderwijs in de Zaanse regio en het verschil maken voor onze leerlingen?
Laat deze kans dan niet aan je voorbij gaan!

Kom kennismaken met OVO Zaanstad.
Maak hier zelf een online afspraak in (een van) onze agenda’s.