;

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en heeft de leiding over de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid. Zij formuleert samen met de schooldirecteuren het beleid voor OVO Zaanstad. De directeuren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op de scholen.

Het College van Bestuur bestaat uit de heer G.J.M. de Lange (voorzitter) en B. van Nieuwenhuizen (lid).

In het reglement van het College van Bestuur zijn afspraken vastgelegd over hoe het College van Bestuur zijn rol als bevoegd gezag vervult. De functie van secretaris van het College van Bestuur wordt vervuld door B. de Hoop.

Nevenfuncties
De heer De Lange is naast zijn functie als voorzitter van het College van Bestuur van OVO Zaanstad ook secretaris van Stichting het Verenigingsgebouw Wormer. Mevrouw Van Nieuwenhuizen is lid van het bestuur van De Schelp, het hospice voor de Zaanstreek en daarnaast is zij bestuurslid van De Maatschappij, regio Zaanstreek-Waterland.

Contact
Het College van Bestuur van OVO Zaanstad is bereikbaar via collegevanbestuur@ovo-zaanstad.nl.

Wij zoeken directeuren

OVO Zaanstad zoekt versterking van haar directeurenteam. Wil jij als directeur aan de slag op een van onze zeven scholen en deel uitmaken van ons hechte team van directeuren? Wil jij de ruimte om je stempel te drukken op het onderwijs in de Zaanse regio en het verschil maken voor onze leerlingen?
Laat deze kans dan niet aan je voorbij gaan!

Kom kennismaken met OVO Zaanstad.
Maak hier zelf een online afspraak in (een van) onze agenda’s.