Koers ‘Buitengewoon goed onderwijs’

In 2015 hebben wij een nieuwe koers tot 2020 ontwikkeld: Buitengewoon goed onderwijs. Deze koers is tot stand gekomen in een samenwerking met onder andere medewerkers, leerlingen, ouders en onze maatschappelijke omgeving. De nieuwe koers geeft richting aan ons onderwijs voor de komende jaren en verbindt onze scholen met elkaar. De koers vertelt wie wij zijn en welke gezamenlijke ambities we hebben. Het uitgangspunt voor de nieuwe koers is dat wij onze leerlingen zo optimaal mogelijk willen voorbereiden op de steeds veranderende maatschappij. In onze koers hebben wij daarom drie ambities geformuleerd: we verbinden theorie met praktijk (hoofd, hart en handen), we bieden onderwijs op maat (structuur biedt ruimte) en we willen dat onze medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen (docent als lerende professional). De dromen, talenten en mogelijkheden van onze leerlingen vormen het vertrekpunt bij het realiseren van deze ambities.

Publieksversie
Hieronder vindt u een samenvatting van onze koers ‘Buitengewoon goed onderwijs’.