;

Koers ‘Samen voor goed onderwijs’

In 2023 hebben wij de nieuwe koers 2024-2028 ontwikkeld: Samen voor goed onderwijs. In de komende jaren voeren wij ambities uit, die aansluiten op diverse vraagstukken: kansengelijkheid, prestatiedruk, welbevinden, duurzaamheid, digitalisering, veiligheid, gezondheid, burgerschap, lerarentekort, klimaatverandering, armoede etc. Dit doen wij door ons volledig in te zetten op 4 pijlers: ontwikkeling van de leerling, ontwikkeling van de medewerker, ontwikkeling van de organisatie en ontwikkeling van de Zaanstreek. We beogen leerlingen voor te bereiden, zodat zij als mondig en geëmancipeerd mens deel uitmaken van de samenleving. Dit doen wij door nauwe samenwerking met de leerlingen zelf, onze medewerkers, onze organisatie, en de bredere Zaanstreek-gemeenschap.

Klik hier voor het volledige koersplan.

Publieksversie
Hieronder vindt u een samenvatting van onze koers ‘Samen voor goed onderwijs’.