Bertrand Russell College Krommenie

Bertrand Russell College

havo/vwo

Bertrand Russell College Krommenie

Trias VMBO

vmbo

Praktijkschool De Brug

praktijkonderwijs

Het Saenredam

mavo/havo

Zaanlands Lyceum

havo/vwo

Compaen VMBO

vmbo

Zuiderzee College

vmbo

BELANGRIJK NIEUWS OVER DE SCHOOLEXAMENS

Update 2 april 2020

Het kabinet heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd tot 28 april.
De scholen van OVO Zaanstad blijven dan ook gesloten. Het onderwijs vindt op afstand plaats.
De schoolexamens gaan wel door. We leggen graag uit hoe.

Schoolexamens: liefst op afstand, anders op school
In overleg met onze scholen kiezen wij ervoor om de schoolexamens indien mogelijk op afstand af te nemen. Sommige examens kunnen namelijk echter alleen op school plaatsvinden.

Veiligheid staat voorop bij examens op school
Alle scholen van OVO Zaanstad houden zich aan de RIVM-richtlijnen.

  • Leerlingen en medewerkers met verkoudheidsklachten en/of koorts mogen niet naar school komen. Leerlingen die gezondheidsrisico’s lopen of huisgenoten met gezondheidsrisico’s hebben, hoeven niet deel te nemen aan de examens op school. De school maakt een afspraak met deze leerlingen en hun ouders/verzorgers over een ander moment of een andere vorm.
  • Tijdens het hele examen is de afstand tussen alle personen minimaal 1,5 meter.
  • Er geldt een maximum van 30 leerlingen in een grote ruimte. Bij de praktijkexamens is dat maximaal 3 leerlingen.
  • De scholen zorgen voor een gespreide binnenkomst en vertrek van de leerlingen.
  • Na afloop van het examen worden alle examenplekken en hulpmiddelen gereinigd.
  • Bij praktijkexamens mogen leerlingen geen handelingen aan het lichaam verrichten.


Wanneer zijn de examens en herexamens?
Er komt een landelijke regeling voor herkansingen, deze wordt in de loop van april verwacht.

Meer weten over de examens?
Alle eindexamenkandidaten horen zo snel mogelijk van de eigen school hoe de examens precies verlopen. Ouders, verzorgers, leerlingen en medewerkers die nu al vragen hebben, kunnen via de gebruikelijke telefoonnummers en e-mailadressen bij de eigen school terecht.

Het bestuur van OVO Zaanstad wenst alle examenkandidaten en alle scholen in deze onrustige periode veel succes toe met hun laatste schoolexamens.

Zeven scholen voor voortgezet onderwijs in Zaanstad

OVO Zaanstad staat voor buitengewoon goed onderwijs voor iedereen. We verbinden theorie met praktijk, we bieden onderwijs op maat en we willen dat onze medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Zo bereiden we onze leerlingen voor op hun plek in de maatschappij.

In totaal heeft OVO Zaanstad zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Onze 800 medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 6100 leerlingen. Elke leerling uit de regio bieden we een passende plek.

Wij zoeken buitengewoon goede medewerkers

Meest recente berichten

OVO Zaanstad