Bertrand Russell College Krommenie

Bertrand Russell College

havo/vwo

Bertrand Russell College Krommenie

Trias VMBO

vmbo

Praktijkschool De Brug

praktijkonderwijs

Het Saenredam

mavo/havo

Zaanlands Lyceum

havo/vwo

Compaen VMBO

vmbo

Zuiderzee College

vmbo

EXTRA AANDACHT VOOR CORONAREGELS, VENTILATIE EN HET DRAGEN VAN MONDKAPJES

Nu het aantal coronabesmettingen landelijk (weer) stijgt, vraagt OVO Zaanstad extra aandacht van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers voor de coronaregels. Ook hebben we oog voor de ventilatie binnen de schoolgebouwen.

> Wat we doen als een leerling met het coronavirus besmet blijkt:

  • Test één van de leerlingen in de klas positief op corona? Dan blijft deze leerling in thuisquarantaine. De leerling volgt het onderwijs op afstand.
  • Medeleerlingen uit dezelfde klas blijven allen tien dagen thuis na het laatste contact en volgen  thuisonderwijs. Bij gezondheidsklachten kunnen ook zij een coronatest doen.

Over de ventilatie in de schoolgebouwen
OVO Zaanstad heeft onderzoek laten doen naar de ventilatie en luchtkwaliteit op alle scholen. Uit dit onderzoek blijkt dat alle gebouwen en ventilatie-installaties voldoen aan het Bouwbesluit en worden onderhouden volgens de richtlijnen. Zowel de gymzalen in de scholen als de gymzalen van de gemeente hebben ventilatiesystemen die zorgen voor voldoende frisse lucht.

Meer informatie over de specifieke schoolsituatie is te vinden op de website van uw OVO Zaanstad-school.

De coronaregels van de scholen van OVO Zaanstad op een rij
> Zo voorkomen we samen dat het coronavirus zich verspreidt:

  • Per 26 oktober 2020 geldt op alle middelbare scholen van OVO Zaanstad de verplichting voor alle leerlingen en medewerkers om een mondkapje te dragen buiten de leslokalen en als je je verplaatst. De mondkapjesplicht geldt ook bij praktijkvakken, tenzij de docent anders beslist. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten, kan het mondkapje af. Zie voor meer informatie de site van de rijksoverheid. Klik hier voor meer info van de Rijksoverheid
  • Leerlingen en medewerkers, en medewerkers onderling, houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Deze regel geldt niet voor leerlingen onderling.
  • Iedereen volgt de hygiëneregels: vaker handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en niet aan het gezicht zitten. Medewerkers kunnen gebruikmaken van aanvullende beschermingsmiddelen.
  • Leerlingen en medewerkers blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven de 38°C. Thuisblijven geldt ook als een gezinslid koorts boven de 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft. Advies is om – zelfs bij mildere klachten – een coronatest te doen.
  • Wie een grotere kans heeft om ernstig ziek te worden of te overlijden door het coronavirus, blijft thuis. Leerlingen volgen het onderwijs op afstand, medewerkers werken vanuit huis – voor zover mogelijk.
  • Leerlingen komen zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school. Met de fiets/brommer/scooter of lopend is de beste optie, brengen met de auto door ouder of verzorger een goede tweede. Het openbaar vervoer is de allerlaatste optie.
  • Wie op vakantie is geweest in een land of gebied met code oranje of rood, blijft – conform overheidsregel – tien dagen in thuisquarantaine.


Meer informatie
Voor meer informatie en vragen over de coronaregels en ventilatiemaatregelen kunnen leerlingen en ouders/verzorgers contact opnemen met de eigen school. Dat kan het beste per e-mail. Voor algemene vragen over corona biedt rijksoverheid.nl/corona vele antwoorden.

Zeven scholen voor voortgezet onderwijs in Zaanstad

OVO Zaanstad staat voor buitengewoon goed onderwijs voor iedereen. We verbinden theorie met praktijk, we bieden onderwijs op maat en we willen dat onze medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Zo bereiden we onze leerlingen voor op hun plek in de maatschappij.

In totaal heeft OVO Zaanstad zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Onze 800 medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 6100 leerlingen. Elke leerling uit de regio bieden we een passende plek.

Wij zoeken buitengewoon goede medewerkers

Meest recente berichten

OVO Zaanstad