;

Over OVO Zaanstad

Stichting OVO Zaanstad verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in de Zaanstreek aan ruim 6000 leerlingen. Op onze scholen is voor elke leerling uit de regio een passende plek. Wij bieden alle niveaus van voortgezet onderwijs aan: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. De scholen en het College van Bestuur worden ondersteund door OVO Service.

Bestuurlijke inrichting

De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van OVO Zaanstad. De raad houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur en op het functioneren van de organisatie als geheel.

Het College van Bestuur formuleert samen met de schooldirecteuren het beleid voor OVO Zaanstad. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Daarnaast kent OVO Zaanstad ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR adviseert over en/of stemt in met bepaalde besluiten die het College van Bestuur van plan is te nemen. In de GMR zijn van alle scholen zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. Ook leerlingen maken deel uit van de GMR.

De scholen en het College van Bestuur worden ondersteund door het service- en expertisecentrum.

Geschiedenis

Sinds augustus 1993 verzorgt de Bestuurscommissie VO Zaanstad het openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad. In die tijd viel het openbare voortgezet onderwijs nog onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Zaanstad. Het stafbureau van OVO Zaanstad was toen gevestigd aan de Westzijde 213G in Zaandam. In 1999 verhuisde het stafbureau naar het Zaanlands Lyceum. Vanaf 1 januari 2006 is de bestuurscommissie verzelfstandigd in de vorm van een stichting en kreeg zij de naam OVO Zaanstad. Hierdoor kreeg OVO Zaanstad een onafhankelijkere positie. In 2013 verhuisde het stafbureau naar de locatie aan de Stationsstraat 77 in Zaandam. In verband met de komst van een AZC was OVO Zaanstad vanaf 6 maart 2017 tijdelijk gehuisvest in de Saentoren. In januari 2018 verhuisden het College van Bestuur en het service- en expertisecentrum naar een definitieve locatie aan het Paulus Potterhof in Zaandam.

OVO Zaanstad is lid van de VO-raad en VOS/ABB. Als lid van de VO-raad hanteert OVO Zaanstad de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Deze code schrijft onder andere voor dat wij onze klokkenluidersregeling op onze website publiceren.

OVO Zaanstad maakt ook deel uit van het Samenwerkingsverband Zaanstreek.