;
STERK TECHNIEK
ONDERWIJS ZAANSTREEK

Nieuwsbrief Sterk Techniek Onderwijs Zaanstreek – Uitgave Januari 2024

De allerbeste wensen voor 2024! En… we kunnen positief terug- en vooruitkijken

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van STO Zaanstreek in 2024. Allereerst wens ik u een heel goed 2024! Voor STO Zaanstreek is dit het moment om terug te kijken op de resultaten van de eerste vierjarige projectperiode – die goed zijn, ondanks corona! – en vooruit te kijken naar de komende vier jaar. In ieder geval verdienen alle betrokkenen een groot compliment. In het komende halfjaar zullen we samen met onze partners plannen smeden voor de STO-projectaanvraag van 2025 – 2029.

In de afgelopen vier jaar hebben we binnen de drie programmalijnen van STO Zaanstreek een groot aantal nieuwe initiatieven gerealiseerd met als doel: leerlingen van groep 7/8 van de basisschool tot en met de vierde klas van het vmbo laten kennismaken met techniek en technologie, en hen de mogelijkheden laten ontdekken van toekomstige beroepen in deze sectoren.

Samen met onze partners hebben we bijvoorbeeld evenementen georganiseerd, waaronder het Promotie Event Techniek voor basisschoolleerlingen, en de Bèta&Tech Experience en de Techlands Technologieweek voor vmbo-leerlingen van de tweede klas. Daarnaast zijn er op alle deelnemende vmbo-scholen verschillende activiteiten ontplooid voor zowel de onder- als de bovenbouwleerlingen van de basis-, kader- en TL-klassen.

30,3% doorstroom
Ondanks de uitdagingen van de coronajaren, waardoor veel activiteiten deels of helemaal niet konden plaatsvinden, zijn de resultaten van al deze inspanningen goed. We hebben de doelen die we onszelf hadden gesteld, grotendeels bereikt. Zo bedraagt de doorstroom naar technische mbo-opleidingen in totaal 30,3%, terwijl ons oorspronkelijke doel aan het begin van de projectperiode 25% was!

Graag wil ik daarom alle betrokken docenten, teamleiders en directeuren en overigen van de scholen en de STO-coördinatoren complimenteren. Ook willen we onze partners van het PO (Primair Onderwijs) en de technische opleidingsbedrijven en het Regio College hartelijk bedanken!

We hopen dat we deze positieve trend met elkaar kunnen voortzetten. Ook hopen we voor de volgende periode weer prachtige plannen te kunnen maken om onze leerlingen de mooie toekomst in techniek en technologie te laten zien.

Met vriendelijke groet,
Saskia Hovinga

Techno-avontuur op het Trias MAAKPLEIN

Welkom op het MAAKPLEIN van het Trias VMBO, een inspirerend techlab waar leerlingen de wondere wereld van technologie verkennen. Zo kunnen ze met 3D-printers, lasersnijders, virtual reality (VR) en drones praktische ervaring opdoen. Ideaal om de technische vaardigheden te ontwikkelen én de intrinsieke motivatie te stimuleren. Door te experimenteren en creatief te zijn, verkennen leerlingen de mogelijkheden van techniek en worden ze aangemoedigd om hun eigen ideeën te realiseren.

Bij het Trias VMBO geloven we erin dat leren leuk moet zijn. We willen daarom dat leerlingen van hun stoel opstaan, iets gaan maken, dingen verzinnen en gaan spelen. Het MAAKPLEIN is hiervoor de ideale plek: het is een broedplaats voor nieuwsgierigheid en zelfontdekking. Hier worden leerlingen aangemoedigd om hun interesses en talenten te verkennen. Superleuk voor doeners én denkers, om te ervaren en te ontdekken.

Zorgrobot ‘Maatje’
Elke dinsdag verwelkomen we op het Trias basisschoolleerlingen uit de regio om in onze grote praktijklokalen te komen snuffelen aan de 7 werelden van techniek. Ze komen dan langs het MAAKPLEIN en worden begroet door onze zorgrobot ‘Maatje’, die alle namen van de klas kent. Daarna krijgen de leerlingen uitleg over de snijplotter en maken ze stickers met hun eigen naam. Die stickers mogen ze vervolgens op hun eigen creaties plakken. Het is elke keer weer een dag vol techniek en plezier!

Van workshops tot hackathon, het Zuiderzee College gonst van de STO-activiteiten

Elk jaar weer organiseert het Zuiderzee College leuke en educatieve activiteiten met basisscholen van Zaan Primair. Met begeleiders Laila en Suzanne richt de focus zich op groep 8, maar soms nemen ook leerlingen uit groepen 7 en 6 deel. Fantastisch, al dit enthousiasme! Ook voor 2024 zijn er volop plannen. Zo kunnen vmbo-leerlingen straks gemakkelijker doorstromen naar het mbo. En wat dacht je van voorlichtingslessen over digitale vaardigheden, en meedoen aan een Hackathon?

Het Zuiderzee College werkt dit jaar al voor het vierde jaar samen met scholen van Zaan Primair. Doel is om de belangstelling voor wetenschap en techniek binnen het basisonderwijs tijdens plezierige middagen te stimuleren met verschillende werkvormen. De scholen komen twee keer langs, soms direct achter elkaar en soms verspreid over het jaar. Vertrouwde kracht Laila kreeg onlangs versterking van Suzanne, een ware deskundige op het gebied van techniek.

Hoewel de focus ligt op de groepen 8 van de PO-scholen, sluiten er weleens leerlingen uit groep 7 of 6 aan vanwege de samenvoeging van leerjaren. Als er onverhoopt een school moet afzeggen, ontstaat er soms een lege plek in het schema. Dit gebeurde begin december en leidde tot een ontzettend leuke en dankbare activiteit… De coördinator van Zaan Primair, Tamara Caljouw, vroeg namelijk of ze met haar veertien juweeltjes van groep 6 t/m 8 van Dynamicaonderwijs kon langskomen om de twee plotseling vrijgekomen ‘slots’ op te vullen.

Na overleg met de STO-collega’s was dit geen probleem. Nu zijn wij op het Zuiderzee College altijd al zeer tevreden met onze gasten van het PO (Primair Onderwijs), maar deze twee bezoeken waren echt bijzonder. Zulke lieve, enthousiaste en leergierige kinderen die in alle rust zitten te genieten van het onderwijs dat Laila en Suzanne voor hen hadden ingericht… Geweldig! Morgen weer!

Drie workshops tegelijk
Ook moesten we onlangs improviseren vanwege een grote groep 8 van obs De Jagersplas, bestaande uit 34 kinderen, terwijl de maximale capaciteit op 30 ligt. Een flinke uitdaging dus; alle respect voor de docent die het hele jaar verantwoordelijk is voor zo’n grote groep. Dankzij de flexibiliteit van Laila, die in één ruimte drie workshops tegelijk kon geven, werd de helft van de leerlingen aan het werk gezet. Ze ontwierpen hun eigen stad met CoSpaces, maakten stripverhalen op de Ipad met Toontastic 3D en bestuurden een mBot met Makeblock.

De andere helft van de klas, al een klas op zich, had eerder in de Techniekruimte bij Suzanne een autootje van hout gemaakt en kreeg nu de kans om daar een stopmotionfilmpje (een filmpje van foto’s) mee te maken. Nadat ze de achtergronden hadden gekozen, stortten de kinderen zich op de bakken met speelgoed om hun eigen storyline te scripten en op te nemen.

Al met al heeft de decembermaand met de uitvoering van Wetenschap en Techniek (W&T) een enorm bevredigend gevoel achtergelaten. Het sloot perfect aan bij de kerstgedachte die richting de vakantie steeds meer vorm begon te krijgen. Enerzijds was er opluchting, wetende dat het voor ons en al onze collega’s in het onderwijs nu even voorbij was. Anderzijds overheerste de tevredenheid over hoe alles is verlopen, en kijken we ernaar uit om de draad in 2024 weer op te pakken.

Het Zuiderzee College in 2024
Samen met Morad en Jeroen van het Regio College heeft Rens concrete afspraken gemaakt voor het komende kalenderjaar om de overgang van vmbo-leerlingen naar het mbo te vergemakkelijken. Specifiek zijn er op donderdagen wijzigingen in het rooster doorgevoerd, zodat leerlingen van de derde klas beroeps aan het einde van de dag lessen kunnen volgen op het Regio College in plaats van op het Zuiderzee College.

Ook is het de bedoeling om vanaf 12 februari met maximaal twaalf leerlingen minstens zes keer het Fieldlab Robotica en de ICT-afdeling van het Regio College te bezoeken. Dit gebeurt steeds twee keer in korte tijd en dan om de vier weken. Ook worden vanaf 12 februari, wanneer Rens begint met ‘netwerkbeheer’ in leerjaar 4, bezoeken aan het Regio College ingepland. Dit ter ondersteuning van de doorlopende leerlijn naar de ICT-opleiding. Als de vierdejaars in de examenmodus zitten, neemt het derde leerjaar het stokje over.

Voor mavoleerlingen zal de Techniek Carrousel van de techniekopleidingsbedrijven die op het Regio College actief zijn, tijdens een van de projectweken worden gehouden. Verder heeft het Regio College plannen om voorlichtingslessen over digitale vaardigheden op het Zuiderzee College te verzorgen. Deze lessen zullen onze bestaande lesprogramma’s versterken, waardoor we een gecertificeerd programma kunnen aanbieden. Eenmaal ingeschreven en gestart op het Regio College, kunnen onze leerlingen daar dan vrijstelling voor krijgen tijdens hun studie. Specifiek voor MVI-leerlingen of leerlingen die de ICT-route kiezen, wordt een uitgebreider aanbod ontwikkeld dat is afgestemd op hun curriculum.

Tot slot staat op 5 februari de Hackathon op het Regio College gepland; een evenement waar teams van deelnemers binnen een beperkte tijdspanne onafgebroken werken aan het bedenken van oplossingen voor gegeven vraagstukken. Ook daar zijn we van harte welkom. Je ziet het: er staan ook dit jaar weer veel spannende gebeurtenissen op de agenda!

Nieuwe lasersnijder en plotter bij Compaen VMBO

Onlangs heeft Compaen VMBO geïnvesteerd in een nieuwe Roland-plotter voor de afdeling Bouwen, Wonen en Interieur, en een gebruikte BRM-lasersnijder voor de onderbouw techniekafdeling overgenomen van de HVA. Deze investering opent nieuwe mogelijkheden voor onze leerlingen, waaronder het printen en snijden van afbeeldingen en het snijden van diverse materialen zoals hout, papier, karton, plexiglas en leer. Dit bevordert zowel de creativiteit als de technische vaardigheden.

De plotter van het merk Roland is te vinden op de afdeling Bouwen, Wonen en Interieur, als een uitbreiding op de bestaande plotter van Graphtec. De nieuwe plotter biedt extra mogelijkheden, zoals printen én snijden. Zo kunnen leerlingen vanaf 2024 afbeeldingen inlezen en uitsnijden om hun werkstukken te verfraaien. Ter illustratie: op de foto zie je een eerste print van het nieuwe schoollogo van het Compaen.

De aangeschafte lasersnijder van BRM is een gebruikte machine, overgenomen van de Hogeschool van Amsterdam (HVA). Hij staat op de techniekafdeling voor de onderbouw. Deze veelzijdige machine kan materialen zoals hout, papier, karton, plexiglas en leer snijden. Onze docenten bereiden zich voor om de lasersnijder in de lessen te integreren. Zo kunnen leerlingen voor hun projecten straks 3D-tekeningen met SketchUp maken en deze met behulp van de lasersnijder uitsnijden.

We zijn de HVA zeer dankbaar voor deze kans om onze jonge leerlingen vertrouwd te maken met deze prachtige technologie!