;

Praktijkschool De Brug

Contact

Saenredamstraat 39
1566 KL Assendelft
075 6210688

In een mooi gebouw in Assendelft is Praktijkschool de Brug gevestigd. De school heeft ruim 134 leerlingen. Alle medewerkers van Praktijkschool de Brug zetten zich in om leerlingen die speciale zorg nodig hebben, te begeleiden naar een passende baan of naar een vakgerichte opleiding in het mbo. Praktijkschool de Brug: samen bouwen aan jouw toekomst!

Hoofd, hart en handen
Leerlingen leren door te doen. Met praktijklessen ontwikkelen onze leerlingen praktische vaardigheden voor de toekomst. We hebben aandacht voor sociale en persoonlijke ontwikkeling door onder andere een maatschappelijke groepsstage.

Structuur biedt ruimte
Wij bieden leerstof die aansluit bij het niveau van onze leerlingen. Elke leerling heeft een eigen gepersonaliseerde leerroute en bepaalt ook zelf zijn tempo daarin. Zo doen we recht aan de talenten en mogelijkheden van elke leerling.

Docent als lerende professional
Leerlingen moeten zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat betekent dat een docent niet alleen voor de klas staat, maar ook coach en begeleider is. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, werken onze medewerkers steeds aan hun professionalisering.

Onze extra’s
Trajectgroep voor extra ondersteuning, vakgerichte certificaten, stages, kleinschaligheid.

Onderwijssoort:praktijkonderwijs
Aantal leerlingen:134
Directeur:de heer Martin Nuchelmans
SchoolVenster:www.scholenopdekaart.nl