;

Compaen VMBO

Contact

Nieuwendamstraat 6
1507 JE Zaandam
075 6126303

Compaen VMBO is een school met 867 leerlingen, gelegen in de Zaandamse wijk Westerwatering. De visie van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’. Dat doen we zowel met leerlingen en studenten als met docenten. We benutten elkaars kwaliteiten en leren en werken in een inspirerende omgeving.

Hoofd, hart en handen
Onze leerlingen krijgen een evenwichtige oriëntatie en opleiding. Voor ons is vaardigheid en vorming dan ook gelijkwaardig aan kennis. We geven onze leerlingen graag de gelegenheid zich breed te ontplooien, zodat ze succesvol zijn in hun volgende opleiding.

Structuur biedt ruimte
Goed onderwijs is ambitieus en daagt álle leerlingen uit steeds een stapje extra te zetten. Structuur is uiteraard van groot belang, maar we zien ook dat onze leerlingen groeien als ze meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen.

Docent als lerende professional
De kwaliteit van onze docenten bepaalt de kwaliteit van ons onderwijs. Een bekwame docent heeft passie voor zijn vak, een goede relatie met de leerlingen, sterke didactische vaardigheden en resultaatgericht en autonoom.

Onze extra’s
Afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie met lesrestaurant, keuzevakken (o.a. beeldhouwen, theater, droomhuis ontwerpen, Spaans, fitness en dans), samenwerking met culturele instelling FluXus, topsportvriendelijke school, gezonde schoolkantine.

Onderwijssoort: beroepsgericht vmbo en mavo
Aantal leerlingen: 867
Directeur: mevrouw Jessica Antonijsen
Leerwegen: basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg (mavo)
Profielen: Horeca, bakkerij en recreatie Zorg en welzijn Bouwen, wonen en interieur
SchoolVenster: www.scholenopdekaart.nl