;

Bertrand Russell college

Contact

Erasmusstraat 1 (onderbouw) en 28 (bovenbouw)
1561 KD Krommenie
075 6404104 (onderbouw)/075 6210426 (bovenbouw)

Welkom op het Bertrand

Het Bertrand Russell college is een openbare school voor havo en atheneum, waar rond de 1040 leerlingen onderwijs volgen. Er werken ruim 100 medewerkers. We hebben twee schoolgebouwen aan de Erasmusstraat in Krommenie.

Krachtige kenmerken zijn de positieve sfeer op school, de persoonlijke aandacht en een breed aanbod met veel kansen. De zeer betrokken medewerkers bieden graag de ondersteuning en begeleiding die leerlingen nodig hebben.

Onze missie en visie

Op het Bertrand Russell college gaan we voor een geweldige schooltijd waar iedereen zich thuis voelt. We geven hoogwaardig, modern onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van de leerlingen. Dit stimuleert en zorgt ervoor dat ze de juiste keuzes maken.

Leerlingen behalen hun diploma en spelen een actieve rol in hun levenslange leerproces.
Ze hebben zich sociaal sterk ontwikkeld en ervaringen opgedaan als wereldburger, zodat ze optimaal zijn voorbereid op de toekomst.

Op het Bertrand Russell college…

  • leren leerlingen en medewerkers van en met elkaar;
  • krijgen leerlingen persoonlijke aandacht en is er ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling;
  • worden leerlingen intellectueel uitgedaagd;
  • is het onderwijs inspirerend, interactief en toekomstbestendig;
  • ontwikkelen leerlingen eigenaarschap en nemen zij verantwoordelijkheid voor hun eigen werk;
  • ontwikkelen leerlingen zich via culturele, maatschappelijke, sportieve, creatieve en internationale activiteiten tot wereldburger;
  • blijven medewerkers zich ontwikkelen tot sterk inhoudelijke professionals.

Onze kernwaarden

Persoonlijk – Wij zien leerlingen en elkaar
Elke leerling is uniek en heeft eigen talenten en ontwikkelpunten. Dit vraagt van ons onderwijs persoonlijke aandacht. Die geven wij door persoonlijk betrokken te zijn bij elke leerling. Ook onder de collega’s kennen we een grote onderlinge betrokkenheid.

Stimulerend – We halen eruit wat erin zit
Onze lessen zijn goed, stimulerend en bevatten gedegen en actuele kennis en ruimte om te oefenen met 21-eeuwse vaardigheden. We stimuleren leerlingen om verbanden te leggen met andere vakken en met de wereld om ons heen. Leerlingen krijgen daarbinnen volop keuzes aangeboden om zo eigenaar te worden van hun eigen ontwikkeling. Zo creëren wij de ideale opstap naar het hoger onderwijs en universiteiten.

Wereldwijs – We leren door te doen
Onze school is van de samenleving. Die samenleving is zowel lokaal als internationaal. De wereld is voor iedereen steeds toegankelijker en heeft steeds meer invloed op het dagelijkse leven van onze leerlingen. Wij zetten in op levensechte ervaringen, dichtbij én ver weg. Zo kunnen leerlingen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. En kunnen ze vanuit feitelijke kennis kritisch leren en denken.

Onderwijssoort:havo/vwo (atheneum)
Aantal leerlingen:1040
Directeur:mevrouw Sandra Campos
SchoolVenster:www.scholenopdekaart.nl