;

ISK Zaanstad

Contact

ISK Zaanstad
Saendelverlaan 1
1561 KS Krommenie
075 6165071

Op de ISK bereidt men 12- tot en met 18-jarige leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken in een uitdagende omgeving voor, met taal en tools, op passend regulier vervolgonderwijs en een goede toekomst in de Nederlandse samenleving. Het leerlingenaantal fluctueert tussen de 100 en 180.

Hoofd, hart en handen
De ISK biedt een uitdagend pedagogisch klimaat waarin de leerling gestimuleerd wordt om zich met al zijn capaciteiten en talenten, optimaal te ontwikkelen. In alle lessen zijn socialisatie en persoonsvorming aan de orde, immers kennismaking met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving bereidt leerling voor op een plaats in die samenleving. Een plaats die vrijheid biedt en verantwoordelijkheid vraagt.

Structuur biedt ruimte
De ISK is de schakel naar het juiste vervolgonderwijs. Dit onderwijs is persoonlijk, op maat en bereidt je voor op regulier onderwijs op je eigen niveau. Op de ISK zijn Nederlands als tweede taal (NT2), wiskunde en Engels vakken die door alle leerlingen worden gevolgd. Daarnaast worden die vakken aangeboden die van belang zijn voor de doorstroom naar het vervolgonderwijs.

Docent als lerende professional
Op de ISK wisselt de samenstelling van de leerlinggroepen. Dat vereist van de docenten een grote mate van flexibiliteit, creativiteit en deskundigheid. Onze docenten zijn gespecialiseerd in Nederlands als tweede taal, NT2.

Extra’s
Mediawijsheid, muziek, beeldende vorming.

Onderwijssoort: divers
Aantal leerlingen: divers
Directeur: mevrouw Sandra Campos
SchoolVenster: www.scholenopdekaart.nl