;

Trias VMBO

Contact

Saendelverlaan 1
1561 KS Krommenie
075 6478810

Trias VMBO is een school voor ca. 1133 leerlingen in Krommenie. Leren is groeien en jezelf ontwikkelen, daar gaat het om bij ons op school. Leren is ook je talenten ontdekken en keuzes maken. Daar werken we samen aan. De school is weliswaar groot van buiten, maar klein van binnen: elke leerling en docent heeft een eigen thuisplek in de school. Veiligheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen zijn onze kernwaarden en maken onderdeel uit van onze Triasafspraken.

Hoofd, hart en handen
We werken met hoofd, hart en handen onderwijs, waarbij theoretische kennis omgezet wordt in praktische opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen. De omgeving speelt een rol bij de uitvoering van de opdrachten. Het doel van hoofd, hart en handen onderwijs is leerlingen in toenemende mate hun eigen leerproces te laten sturen. We onderzoeken met leerlingen en met ouders wat daarvoor nodig is.

Digitale geletterdheid
Dit schooljaar werken alle leerlingen met een laptop in de klas waardoor zij de ICT basisvaardigheden leren toepassen als startpunt om tijdens hun schoolloopbaan digitaal geletterd te worden.

Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. We spelen in op de ontwikkelingen in onze directe omgeving, door ons onderwijs af te stemmen op de actuele en verwachte beroepskansen voor leerlingen.

Docent als lerende professional
De docenten van Trias zijn echte vakmensen die leerlingen niet alleen iets willen leren, maar hen ook willen raken met hun passie voor hun beroep. We kijken naar onze school als een kennisbron voor nu en later en als oefenplaats voor de toekomst

Trias biedt meer!
Vakmavo Zorg & Welzijn en Techniek, Cambridge Engels, Sterk Techniek Onderwijs, stapelen van basis naar kader, vak(ken) op een hoger niveau, ondersteuning en begeleiding op maat, stages, contacten met het bedrijfsleven.

Opleidingsschool Zaanstreek
Los van het feit dat we aan leerlingen bovengenoemde extra’s aanbieden, bieden we ook aan nieuwe startende docenten een begeleidingstraject op maat.
Trias is onderdeel van Opleidingsschool Zaanstreek. Samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), de Universiteit van Amsterdam (UvA/ILO) en de Breitner Academy vormt OVO Zaanstad, waarvan Trias onderdeel is, Opleidingsschool Zaanstreek. In deze samenwerking zorgen we ervoor dat aankomende leraren optimaal worden voorbereid op hun toekomst voor de klas.

Onderwijssoort:beroepsgericht vmbo en mavo
Leerwegen:basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg (mavo)
Profielen:Economie en ondernemen
Zorg en welzijn
Bouwen, wonen en interieur
Produceren, installeren en energie
Dienstverlening en producten
Aantal leerlingen:1133
Directeur:mevrouw Karin van Gastel
SchoolVenster:www.scholenopdekaart.nl