;

Trias VMBO

Contact

Saendelverlaan 1
1561 KS Krommenie
075 6478810

Trias VMBO is een school in Krommenie, met 1141 leerlingen. Leren is groeien, jezelf ontwikkelen en daar gaat het om bij ons op school. Leren is ook je talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daar werken we samen aan. De school is weliswaar groot van buiten, maar klein van binnen: elke leerling en elke docent heeft een eigen thuisplek in de school.

Hoofd, hart en handen
We werken met hoofd, hart en handen onderwijs waarbij theoretische kennis omgezet wordt in praktische opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen. De omgeving speelt een rol bij de uitvoering van de opdrachten. Dit schooljaar werken al onze eerstejaars leerlingen met een laptop in de klas waardoor zij de ICT basisvaardigheden leren toepassen als startpunt om tijdens hun schoolloopbaan digitaal geletterd te worden.

Het doel van hoofd, hart en handen onderwijs is leerlingen in toenemende mate hun eigen leerproces te laten sturen. We onderzoeken met leerlingen en met ouders wat daarvoor nodig is. We ontwikkelen situaties waar leren kan optreden door middel van het hoofd, hart of handen. Denk aan een doe opdracht tijdens wis­kunde. Alle klassen werken met een start-up: opstarten van de dag, activatie van het hoofd, hart en handen.

Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. We spelen in op de ontwikkelingen in onze directe omgeving, door ons onderwijs af te stemmen op de actuele en verwachte beroepskansen voor leerlingen.

Docent als lerende professional
De docenten van het Trias VMBO zijn echte vakmensen die leerlingen niet alleen iets willen leren, maar hen ook willen raken met hun passie voor hun beroep. We kijken naar onze school als een kennisbron voor nu en later en als oefenplaats voor de toekomst.

Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell college), H3O-klas, Trias BusinessPoint, BouleVaart, turboroute economie, maatschappelijke stages, beroepsoriënterende stages.

Onderwijssoort:beroepsgericht vmbo en mavo
Leerwegen:basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg (mavo)
Profielen:Economie en ondernemen
Zorg en welzijn
Bouwen, wonen en interieur
Produceren, installeren en energie
Dienstverlening en producten
Aantal leerlingen:1141
Directeur:mevrouw Karin van Gastel
SchoolVenster:www.scholenopdekaart.nl