;

Zo zit onze stichting in elkaar

Stichting OVO Zaanstad biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus aan zo’n 6000 leerlingen uit de Zaanstreek. Dat doen we met bijna 800 medewerkers, voor wie de werkgever zijn.

Ons College van Bestuur is verantwoordelijk voor de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken op onze zeven scholen: het Zaanlands Lyceum, het Zuiderzee College, Praktijkschool De Brug, Trias VMBO, Compaen VMBO, Het Saenredam en het Bertrand Russel College. Voor de ondersteuning van het college en de scholen zorgt OVO Service.

OVO Zaanstad gaat zorgvuldig te werk in het bepalen van het beleid voor stichting en scholen. Via de medezeggenschap kunnen medewerkers, leerlingen en ouders invloed uitoefenen. Als toezichthouder op het beleid van het College van Bestuur kijkt de Raad van Toezicht kritisch mee. De raad is ook de werkgever van het college.

Meer weten?

Wij zoeken directeuren

OVO Zaanstad zoekt versterking van haar directeurenteam. Wil jij als directeur aan de slag op een van onze zeven scholen en deel uitmaken van ons hechte team van directeuren? Wil jij de ruimte om je stempel te drukken op het onderwijs in de Zaanse regio en het verschil maken voor onze leerlingen?
Laat deze kans dan niet aan je voorbij gaan!

Kom kennismaken met OVO Zaanstad.
Maak hier zelf een online afspraak in (een van) onze agenda’s.