;

Het Saenredam

Contact

Elvis Presleystraat 1
1544 LM Zaandijk
075 6409130

Het Saenredam is dé school voor mavo en havo in Zaandijk met 750 leerlingen. Op Het Saenredam is de filosofie van Deep Democracy zichtbaar in onze houding en hoorbaar in gesprekken: in een sfeer van veiligheid, gemeenschap en vertrouwen voelt ieder zich op Het Saenredam uitgenodigd zijn gedachten uit te spreken. In onze drie clusters krijgen leerlingen allerlei extra’s aangeboden waarmee ze vaardigheden ontwikkelen die ze goed kunnen gebruiken in de toekomst. Na onze 2-jarige brugperiode vervolgen leerlingen hun schoolloopbaan op het voor hen goede niveau in de mavo of havo.

Hoofd, hart en handen
Kinderen zijn gebaat bij sterke sociale vaardigheden, naast hun kennis en kunde. Een kind dat weet wat het kan, zicht heeft op wat een ander kan en weet en kan samenwerken, is sterk genoeg om zijn weg te vinden. Het is onze taak hieraan bij te dragen.

Structuur biedt ruimte
Op Het Saenredam krijgen onze leerlingen steeds meer de regie over hun eigen leerproces. Er valt bij ons veel te kiezen, zowel qua aanbod als niveau. Wij helpen onze leerlingen om zelf invulling te geven aan hun leren en leven.

Docent als lerende professional
De leraar heeft een coachende, activerende en inspirerende rol. De leraar gidst de leerling, zodat deze leert om zelf kennis en vaardigheden te verwerven en zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijke burger.

Onze extra’s
Wij bieden Anglia English in de mavo en havo, NLT (Natuur Leven en Technologie) op de havo, en in onze bovenbouw van de mavo en havo kun je drama als eindexamen kiezen. Dit is een uniek aanbod in de Zaanstreek.

Onderwijssoort:mavo en havo
Aantal leerlingen:750
Directeur:de heer Erwin Nieuwenhuis
SchoolVenster:www.scholenopdekaart.nl