;

Het Saenredam

Contact

Elvis Presleystraat 1
1544 LM Zaandijk
075 6409130

Het Saenredam is een school voor mavo en havo in Zaandijk met 627 leerlingen. Wij werken vanuit onze kernwaarden veiligheid, duidelijkheid en betrokkenheid aan een leeromgeving, waarin individuele talenten van alle leerlingen tot bloei kunnen komen. Wij zijn samen Saenredam: kansen bieden, inspireren en leren van en met elkaar.

Hoofd, hart en handen
Kinderen zijn gebaat bij sterke sociale vaardigheden, naast hun kennis en kunde. Een kind dat weet wat het kan, zicht heeft op wat een ander kan en weet en kan samenwerken, is sterk genoeg om zijn weg te vinden. Het is onze taak hieraan bij te dragen.

Structuur biedt ruimte
Op Het Saenredam krijgen onze leerlingen steeds meer de regie over hun eigen leerproces. Er valt bij ons veel te kiezen, zowel qua aanbod als niveau. Wij helpen onze leerlingen om zelf invulling te geven aan hun leren en leven.

Docent als lerende professional
De leraar heeft een coachende, activerende en inspirerende rol. De leraar gidst de leerling, zodat deze leert om zelf kennis en vaardigheden te verwerven en zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijke burger.

Onze extra’s
Anglia English, extra vakken.

Onderwijssoort:mavo en havo
Aantal leerlingen:627
Directeur:a.i. mevrouw Jannie Bakker
SchoolVenster:www.scholenopdekaart.nl