;

Sterk Techniek Onderwijs

Met het programma Sterk Techniek Onderwijs wil de overheid het techniek/ technologie onderwijs op het vmbo een boost geven. In januari 2020 is in Zaanstad een start gemaakt met de uitvoering van het activiteitenplan Samen voor Sterk Techniek Onderwijs in de Zaanstreek. Daarmee worden er de komende jaren activiteiten de regio uitgevoerd om het aanbod binnen het onderwijs te verbreden en de kwaliteit te verbeteren. Dit door onder meer het actueel en aantrekkelijk onderwijs binnen de technische en technologische profielen te bieden. Met als doelstelling: werken aan duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio.

De activiteiten richten zich niet alleen op de onder- en bovenbouw van het vmbo maar ook op de hoogste klassen van het basisonderwijs. In onze regio werken onze vmbo-scholen met het basisonderwijs, het mbo en het regionale bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen.

Alle plannen voor een samenwerking tussen de gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, scholen, technische opleidingsbedrijven en enkele bedrijven – komen samen in het vormen van een campus voor techniek ‘Techlands’ (klik hier voor meer informatie). Zo moeten jongeren worden geënthousiasmeerd voor de sector. De plannen voor Sterk Techniek Onderwijs en Techlands zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, waar mogelijk versterken de twee elkaar in het realiseren van doelen. Ook moet de instroom naar deze technische/technologische profielen worden vergroot, evenals de doorstroom naar de technische mbo-opleidingen.

De activiteiten worden uitgevoerd op: Trias VMBO, het Zuiderzee College, Compaen VMBO en VMBO Pascal Zuid.

Bekijk ook eens de nieuwsbrief Sterk Techniek Onderwijs Zaanstreek. Alle edities vindt u op deze website onder het menu-item Sterk Techniek Onderwijs.

Onderstaand een overzicht van de partners:

PO – bestuur van Agora en Zaan Primair

Praktijkschool de Brug, VSO Altra

MBO college – het Regio College Zaanstreek

Technische Opleidingsbedrijven – Tetrix metaalbewerking , IWNH, Bouwmensen, Food & Proces Tech Campus, Goflex