;

Lockdown: wat betekenen deze maatregelen voor onze scholen en leerlingen?

De scholen van OVO Zaanstad blijven tot nader order fysiek gesloten. Wat betekent dit voor onze leerlingen? En hoe ziet het onderwijs er tot die tijd uit? We zetten de belangrijkste punten op een rij.

Scholen dicht, maar met uitzonderingen

Alle scholen van OVO Zaanstad volgen de regels die de Rijksoverheid voor het voortgezet onderwijs heeft opgesteld. De algemene sluiting draagt bij aan het beperken van het aantal reisbewegingen van ouders en leerlingen om daarmee de verspreiden van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de scholen draagt hieraan bij. Daarnaast is er momenteel onduidelijkheid over de Britse variant van het virus en de gevolgen voor kinderen en jongeren. Daarom kunnen de scholen nog niet open.

Uitgangspunten:

 • De schoolgebouwen blijven voor veel leerlingen dicht om het aantal contacten te beperken. Voor die leerlingen is er online onderwijs.
 • De scholen blijven open voor:
  • Onderwijs aan eindexamenkandidaten
   We willen leerlingen graag optimaal voorbereiden op het (centraal) examen. Onderwijs op school werkt daarbij het beste. In principe bieden we leerlingen uit het examenjaar dan ook fysiek onderwijs aan.
  • Kwetsbare leerlingen
   Voor kwetsbare leerlingen geldt dat zij zoveel mogelijk onderwijs op school krijgen.
 • Voor onderwijs in de beroepsgerichte vakken: leerlingen uit leerjaar 3 en 4 van het vmbo en leerlingen uit het praktijkonderwijs gaan voor de beroepsgerichte vakken naar school.
 • De schoolexamens van leerlingen gaan gewoon door, ongeacht leerjaar.
 • Bij stages volgen we de richtlijnen van de branche waarin de leerling stage loopt.
 • De coronamaatregelen blijven van kracht. Voor deze leerlingen geldt dat zij zich op school zoveel mogelijk aan de regel van 1,5m afstand moeten houden. In overleg met de GGD kunnen we ingrijpen als dat om gezondheidsredenen nodig is.

Hoe pakt dit precies uit voor leerlingen?

Alle scholen geven op basis van deze uitgangspunten en specifieke omstandigheden binnen de school vorm aan het onderwijs. Elke school heeft de eigen leerlingen en ouders daarvan op de hoogte gebracht.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen, bijvoorbeeld over de coronaregels en de uitwerking van de lockdownmaatregelen, kunnen leerlingen en ouders/verzorgers contact opnemen met de eigen school. Dat kan het beste per e-mail. Voor algemene vragen over corona biedt rijksoverheid.nl/corona vele antwoorden.

Delen via social Media