;

Lockdown: wat betekenen deze maatregelen voor onze scholen en leerlingen?

De lockdown die sinds dinsdag 15 december in Nederland van kracht is, treft ook de scholen van OVO Zaanstad. Wat betekent dit voor onze leerlingen? En hoe ziet het onderwijs er tot 18 januari 2021 uit? We zetten de belangrijkste punten op een rij.

Scholen dicht, maar met uitzonderingen

Alle scholen van OVO Zaanstad volgen de regels die de Rijksoverheid voor het voortgezet onderwijs heeft opgesteld. Dit zijn de uitgangspunten:

 • De schoolgebouwen gaan tot maandag 18 januari voor veel leerlingen dicht. Voor die leerlingen is er online onderwijs.
 • De scholen blijven open voor:
  • Onderwijs aan eindexamenkandidaten
   We willen leerlingen graag optimaal voorbereiden op het (centraal) examen. Onderwijs op school werkt daarbij het beste. In principe bieden we leerlingen uit het examenjaar dan ook fysiek onderwijs aan.
  • Kwetsbare leerlingen
   Voor kwetsbare leerlingen geldt dat zij zoveel mogelijk onderwijs op school krijgen.
 • Voor onderwijs in de beroepsgerichte vakken: leerlingen uit leerjaar 3 en 4 van het vmbo en leerlingen uit het praktijkonderwijs gaan voor de beroepsgerichte vakken naar school.
 • De schoolexamens van leerlingen gaan gewoon door, ongeacht leerjaar.
 • Bij stages volgen we de richtlijnen van de branche waarin de leerling stage loopt.
 • De coronamaatregelen blijven van kracht. In overleg met de GGD kunnen we ingrijpen als dat om gezondheidsredenen nodig is.

Hoe pakt dit precies uit voor leerlingen?

Alle scholen geven op basis van deze uitgangspunten en specifieke omstandigheden binnen de school vorm aan het onderwijs vanaf 4 januari. Elke school brengt de eigen leerlingen en ouders daarvan op de hoogte.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen, bijvoorbeeld over de coronaregels en de uitwerking van de lockdownmaatregelen, kunnen leerlingen en ouders/verzorgers contact opnemen met de eigen school. Dat kan het beste per e-mail. Voor algemene vragen over corona biedt rijksoverheid.nl/corona vele antwoorden.

Delen via social Media