;

Begeleiding voor Zaanse middelbare scholieren door Studiezalen

Een veilige plek waar leerlingen huiswerkbegeleiding krijgen, hun talenten kunnen ontdekken en geholpen worden bij uitdagingen in hun dagelijks leven. Dat biedt Studiezalen, dat in november is gestart op het Pascal Zuid en in december op het Zuiderzee College. 

Wethouder Onderwijs Natasja Groothuismink: ‘Een van de doelstellingen in Pact Poelenburg Peldersveld is om kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen en zo actief te werken aan gelijke kansen voor iedereen. Huiswerkbegeleiding en ondersteuning bij het leren helpen daar goed bij. Ouders en jongeren geven zelf ook aan dat ze daar behoefte aan hebben. Fijn dat we met Studiezalen deze concrete stap zetten om jongeren meer kansen te bieden!’ Studiezalen, Zuiderzee College, Pascal Zuid en gemeente Zaanstad werken voor deze interventie samen met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). De GKA heeft onder anderen een financiële bijdrage geleverd van  €140.000 euro. Gemeente Zaanstad draagt zelf ook bij aan Studiezalen.

Katinka Kroon (teamleider onderbouw Pascal Zuid): ‘Wij zien Studiezalen als een belangrijke toevoeging aan de begeleiding van leerlingen. Wij faciliteren als school de ruimte. Studiezalen heeft in Amsterdam al veel ervaring opgebouwd. Zij voeren de intakegesprekken met leerlingen en hun ouders. Wij kunnen leerlingen adviseren om in gesprek te gaan met Studiezalen. Maar ze kiezen uiteindelijk uiteraard zelf of ze deelnemen.’

Studiezalen kan in Zaanstad 80 leerlingen begeleiden. 40 leerlingen bij Pascal Zuid en 40 leerlingen bij het Zuiderzeecollege Er zijn intussen 15 leerlingen bij Pascal Zuid gestart en 13 leerlingen bij Zuiderzee College.

Joost van Duijn (afdelingsleider van de mavo op Zuiderzee College): ‘Een hele goeie ontwikkeling in het kader van gelijke kansen voor alle leerlingen. Zeker in deze tijden van corona. Wat we vooral belangrijk vinden, is dat deze ondersteuning duurzaam is ingezet, dus niet als pilotvorm. We zullen de leerlingen die hier aan meedoen monitoren op hun doorstroom, zodat we kunnen aantonen dat het ook daadwerkelijk succes heeft. We zijn nu met een kleine groep begonnen en vanuit de positieve ervaring gaan we er van uit dat deze groep zeer snel groter zal worden en derhalve ook het effect.’

De coaches begeleiden de leerlingen bij hun huiswerk, bij vragen over hun toekomst en bij uitdagingen in het dagelijks leven. De coaches zijn vrijwilligers met diverse achtergronden. Ze komen bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven of zijn student. Bij de begeleiding is altijd een pedagoog aanwezig vanuit Studiezalen. De begeleiding is voor de leerlingen gratis.

Delen via social Media