;

Communicatie over samenstelling RvT

Beste bezoeker van de website van OVO Zaanstad,

Met dit bericht stel ik u op de hoogte van het feit dat er enkele wisselingen in de Raad van Toezicht van OVO Zaanstad plaats gaan vinden.

Vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn hebben wij afscheid genomen van de heer F. Tromp en mevrouw J.E.A. de Goede. Beide hebben de afgelopen acht jaar een onmisbare bijdrage geleverd aan de raad en de stichting.

Met genoegen laat ik jullie weten dat we op 1 juni 2021 twee nieuwe leden verwelkomen, te weten de heer A.J. Bell en mevrouw E.A.A.M. van Welie. De benoemingsadviescommissie, waar de GMR volwaardig in heeft geparticipeerd, was unaniem in haar voordracht.

De ervaringen en expertises van beide op hun vakgebied en in eerdere bestuurlijke functies zullen de Raad in zijn toezichthoudende rol versterken.

Met vriendelijke groet,

Ruud Vreeman,
voorzitter Raad van Toezicht

Delen via social Media