;

1.824 Zaanse leerlingen aangemeld voor Zaans voortgezet onderwijs

1.824 Zaanse leerlingen aangemeld voor Zaans voortgezet onderwijs – 95,5 procent van de leerlingen ingeschreven op eerste voorkeur

Van alle 1.824 leerlingen die zich hebben aangemeld voor een Zaanse school voor voortgezet onderwijs, kan 95,5 procent worden ingeschreven op de school van eerste voorkeur. Op het St. Michaël College en Compaen VMBO vonden dit jaar lotingen plaats onder toeziend oog van een notaris. Van de leerlingen die deelnamen aan de loting kon 70,9 procent worden ingeschreven op de school van eerste voorkeur en 29,1 procent op de school van tweede voorkeur.

Aanmeldingen vmbo en praktijkonderwijs
In totaal hebben 824 leerlingen zich aangemeld bij één van de Zaanse vmbo-scholen. 63 van deze leerlingen hebben zich voor komende schooljaar aangemeld op Saenstroom opdc. Van de overige 761 leerlingen kon 94,3 procent worden ingeschreven op de school van eerste voorkeur. Op Compaen VMBO werden dit jaar 43 leerlingen uitgeloot. Al deze leerlingen konden worden ingeschreven op hun school van tweede voorkeur.

Het praktijkonderwijs ontving dit jaar 57 aanmeldingen. Al deze leerlingen konden worden ingeschreven op de school van hun eerste voorkeur.

Aanmeldingen havo en vwo
De vier havo/vwo-scholen – Bertrand Russell college, Blaise Pascal College, St. Michaël College en Zaanlands Lyceum en de mavo/havo-school Het Saenredam – kregen in totaal 944 aanmeldingen. 95,9 procent van de leerlingen kon worden ingeschreven op de school van eerste voorkeur. Op het St. Michaël College heeft een loting plaatsgevonden; hierbij zijn 39 leerlingen uitgeloot. Al deze leerlingen konden worden ingeschreven op hun school van tweede voorkeur.

Gezamenlijke afspraken
Sinds 2007 hebben de Zaanse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs gezamenlijke afspraken gemaakt over het aanmelden en inschrijven van leerlingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een beleidsdocument genaamd ‘De Zaanse POVO Overstap 2021’. Eén van de afspraken is dat scholen voor voortgezet onderwijs niet meer leerlingen inschrijven dan dat er capaciteit is, om zo de onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen. Bij het aanmelden zijn leerlingen daarom verplicht om alle Zaanse VO-scholen passend bij hun schooladvies op te geven. De schoolbesturen garanderen dat alle leerlingen ingeschreven kunnen worden op één van deze voorkeuren, waarbij de eerste voorkeur gewenst is. Op 8 april 2021 hebben de leerlingen bericht ontvangen op welke school zij zijn ingeschreven.

Delen via social Media