;

WERKEN BIJ OVO ZAANSTAD

OVO-medewerkers hebben hart voor het onderwijs, zijn verbindend, betrokken en flexibel en willen zichzelf voortdurend blijven ontwikkelen. We verwachten van onze medewerkers dat zij nieuwsgierig zijn en net als de leerlingen steeds weer nieuwe kennis opdoen. Docenten op de OVO-scholen vervullen verschillende rollen: ze inspireren, motiveren en gidsen de leerlingen en bieden individueel maatwerk. Zo dagen docenten de leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen.

Wie werkt bij OVO Zaanstad, kan rekenen op een uitdagende werkomgeving. We vinden het belangrijk om al onze medewerkers ruimte te bieden om zichzelf te (blijven) ontwikkelen. In de OVO Academie bieden we een aantrekkelijk aanbod op het gebied van na- en bijscholing en (persoonlijke) ontwikkeling.

Wil je werken bij OVO Zaanstad?

OVO ACADEMIE

Onderwijs van de toekomst vraagt om vaardigheden van de toekomst. De OVO Academie is er voor en door alle OVO-medewerkers. De Academie ondersteunt het leren en floreren van onze medewerkers, met een uitgebreid aanbod op het gebied van na- en bijscholing en (persoonlijke) ontwikkeling. De OVO Academie is onderdeel van de 8ste school en draagt zo bij aan Buitengewoon goed onderwijs.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de OVO Academie contact op met Sieta Buma, via s.buma@ovo-zaanstad.nl of kijk op de website van OVO Academie.