;

VAN PRIMAIR NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS

Voor ouders van leerlingen in groep 8 is de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs bijna net zo spannend als voor de leerlingen zelf. Om de juiste school te kiezen, is het belangrijk dat ouders zich vooraf goed laten informeren over de verschillende scholen en wat er allemaal komt kijken bij het kiezen voor een nieuwe school. De keuzegids ‘De Overstap’ kan daarbij helpen. Deze gids verschijnt elk jaar in oktober. Ook raden we leerlingen en hun ouders aan om één of meerdere voorlichtingsmomenten te bezoeken. In de keuzegids staat wanneer deze momenten zijn. Aanmelden voor de voorlichtingsmomenten kan via de website www.povo-zaanstreek.nl.

 

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN

De aanmelding van uw kind op het voortgezet onderwijs verloopt in twee stappen: de aanmelding en de inschrijving.

U ontvangt van de basisschool van uw kind een aanmeldingsformulier. Dit formulier is voor alle Zaanse scholen voor voortgezet onderwijs hetzelfde. Het aanmeldingsformulier bestaat uit twee delen: het ene deel vult u als ouder in, het andere deel vult de basisschool van uw zoon of dochter in. Samen met de overdrachtsgegevens zorgt de basisschool ervoor dat het formulier op tijd (uiterlijk 12 maart 2020) op de school van eerste voorkeur terechtkomt.

 

U bent als ouder vrij om elke school voor voortgezet onderwijs te kiezen, waarbij u rekening moet houden met het advies van de basisschool. Wel is het met ingang van dit schooljaar verplicht om op het formulier alle aanwezige scholen in de betreffende schoolsoort te vermelden, op volgorde van voorkeur. Als u dit niet doet, wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.

Om de kwaliteit van het Zaanse voortgezet onderwijs te kunnen waarborgen, hebben de Zaanse schoolbesturen gezamenlijke afspraken gemaakt over het aanmelden en inschrijven van nieuwe leerlingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant ‘Aanmelding en inschrijving’. Het uitgangspunt bij deze afspraken is, dat leerlingen zoveel mogelijk terecht kunnen op de school van hun eerste voorkeur. Toch komt het voor dat meer leerlingen zich aanmelden dan de capaciteit van de school toelaat. In dat geval zal er een loting plaatsvinden.

 

Welke regels en voorrangscriteria er gelden bij de procedure van aanmelding en inschrijving, leest u in de brochure ‘Van aanmelding naar inschrijving in het voortgezet onderwijs Zaanstad’. Deze brochure krijgt u in december 2019 digitaal via de basisschool van uw kind. U kunt de brochure hier ook terugvinden.

 

In november en december vinden er op alle Zaanse vo-scholen voorlichtingen voor ouders plaats. Tijdens deze voorlichtingen worden de regels van aanmelding en inschrijving toegelicht. Nadat het inschrijfformulier bij het Zaanse voortgezet onderwijs is binnengekomen, worden leerlingen aan de hand van de afgesproken regels ingeschreven op één van de scholen van hun voorkeur. In april krijgen zij bericht van de school waar zij zijn ingeschreven. Als u het als ouder niet eens bent met de inschrijving, kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over het aantekenen van bezwaar vindt u in de brochure ‘Van aanmelding naar inschrijving in het voortgezet onderwijs Zaanstad’.

Nadat het inschrijfformulier bij het Zaanse voortgezet onderwijs is binnengekomen, worden leerlingen aan de hand van de afgesproken regels ingeschreven op één van de scholen van hun voorkeur. In april krijgen zij bericht van de school waar zij zijn ingeschreven. Als u het als ouder niet eens bent met de inschrijving, kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over het aantekenen van bezwaar vindt u in de brochure ‘Aanmelding en inschrijving in het voortgezet onderwijs Zaanstad – 2020′.

 

  • Download hier het bezwaarformulier voor het vmbo (Compaen VMBO, Saenredam College, Trias VMBO en Zuiderzee College) – april 2020 beschikbaar
  • Download hier het beroepformulier voor het vmbo (VMBO Pascal Zuid) – april 2020 beschikbaar

Als u verhuist naar de Zaanstreek en u wilt uw kind(eren) inschrijven bij één van onze scholen, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot de school van uw voorkeur. Daar krijgt u een aanmeldformulier. Dit geldt alleen als uw kind(eren) op dit moment al naar een vo-school gaat/gaan. Volgt/volgen uw kind(eren) op het moment van verhuizen onderwijs op de basisschool, dan volgt u de procedure zoals hierboven beschreven. Het aanmeldformulier ontvangt u dan niet via de basisschool van uw kind(eren), maar kunt u opvragen bij de school van uw voorkeur of via OVO Zaanstad. U dient er zelf zorg voor te dragen dat het formulier op tijd op de juiste plek terechtkomt.

 

We raden u aan om ruim voor uw verhuizing al contact op te nemen met de school. Het kan namelijk voorkomen dat een school geen plaats heeft. In dat geval heeft u tijd nodig om te kijken naar een andere school.

Contact

Is er toch iets niet duidelijk? Neem dan gerust contact op met info@ovo-zaanstad.nl