;

“Kansen ontstaan als er ruimte is”

Arie van de Vrie, docent maatschappijleer, Compaen VMBO

“Kansen ontstaan als er ruimte is”, meent Arie van de Vrie, docent maatschappijleer op Compaen VMBO. En dat geldt voor leerlingen en voor collega’s. Zelf omarmt Arie alle kansen die hij krijgt van school. Vanuit passie voor zijn vak en vanuit betrokkenheid bij leerlingen.

“Ik heb een passie voor maatschappijleer”, begint Arie zijn verhaal. “En die wil ik graag met mijn leerlingen delen. Daarvoor is het belangrijk dat het vak dicht bij de leerlingen staat.” Maar met bestaande methodes kon Arie dat onvoldoende bereiken. Hij wilde zijn eigen methode ontwikkelen. Compaen gaf hem de ruimte.

Aansluiting

“In mijn vak zijn boeken snel verouderd. Bij thema’s als media loop je al snel achter de feiten aan. Die wil ik veel meer toespitsen op de dagelijkse werkelijkheid.” En dan vooral de werkelijkheid van de leerlingen. “Ik werk in Zaandam. Alle informatie die ik in mijn methode verwerk, is gerelateerd aan de Zaanse context. QR-codes leiden leerlingen bijvoorbeeld naar fimpjes en berichten die over hun eigen regio gaan.” De goede aansluiting bij leerlingen, maakt dat Arie’s lessen veel relevanter zijn geworden. En daarmee ook leuker en effectiever. “Leerlingen vinden maatschappijleer tegenwoordig nog leuker dan vroeger. 

Ook zijn ze meer gaan nadenken over hun eigen normen en waarden.” Dat is dan ook de rode draad in de methode die Arie ontwikkelt. “Wat vind jij belangrijk, wat zijn jouw waarden, welke regels en normen horen daarbij? Zo draagt mijn vak eraan bij dat leerlingen zich een mening vormen over maatschappelijk belangrijke thema’s als media, politiek en criminaliteit.”

Veilig voor iedereen

Een bijzonder thema waarvoor Arie binnen school aandacht creëert, is genderidentiteit en seksuele oriëntatie. Daarvoor richtte hij binnen Compaen vijf jaar geleden een GSA (Gender and Sexuality Alliance, red.) op. “De GSA maakt deel uit van het landelijke GSA-netwerk en bestaat uit een heel diverse groep van leerlingen die willen werken aan een veilige school voor iedereen.” Dat doet de GSA bijvoorbeeld door Paarse Vrijdag te organiseren. En ook hiervoor geldt weer dat Arie zo goed mogelijk wil aansluiten bij de leefwereld van leerlingen. “Voorheen kwam iemand van het COC weleens bij ons op school zijn verhaal vertellen. Dat waren vaak mensen van boven de vijftig, die uit een totaal andere context komen. Die hebben nog echt moeten vechten voor hun rechten. Dat is nu anders. Voor leerlingen is het veel aansprekender om het verhaal te horen van iemand die nog maar kortgeleden op dezelfde school gezeten heeft.”

“Dit jaar hebben we daarom, in het kader van burgerschap, een kleine methode gemaakt. Daarin vertellen oud-leerlingen van Compaen hoe zij hun schooltijd hebben ervaren als transgender of toen ze nog in de kast zaten. Dat zet aan tot nadenken: is het voor deze leerlingen bij ons op school wel écht zo veilig?”

Structuur biedt ruimte

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor ontwikkeling. Maar niet de enige. Op Compaen klinken regelmatig de gevleugelde woorden ‘structuur biedt ruimte’. “Leerlingen hebben kaders nodig: regels, duidelijkheid, straf soms. Maar binnen die kaders is er op onze school heel veel ruimte om jezelf te ontwikkelen en krijgt iedereen de kans zijn eigen koers te bepalen. Dat geldt niet alleen voor leerlingen, maar ook voor mij en mijn collega’s.”