;

1.747 Zaanse leerlingen aangemeld voor regulier Zaans voortgezet onderwijs

100% van de leerlingen ingeschreven op eerste voorkeur!

Van alle 1.747 leerlingen die zich hebben aangemeld voor een Zaanse school voor voortgezet onderwijs, kan 95,4 procent worden ingeschreven op de school van eerste voorkeur. Daarnaast hebben zich nog 87 leerlingen aangemeld voor het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Ook deze leerlingen kunnen worden ingeschreven op hun school van eerste voorkeur, mits zij voldoen aan de wettelijke vereisten (een Toelaatbaarheidsverklaring). Op Het Saenredam en Compaen VMBO vonden dit jaar lotingen plaats. Van de leerlingen die deelnamen aan de loting kon 63,2% worden ingeschreven op hun school van eerste voorkeur, 30,9% op hun school van tweede voorkeur en 5,9% op de school van derde voorkeur.

Aanmeldingen vmbo en praktijkonderwijs
De vier vmbo-scholen – Compaen VMBO, Pascal Zuid, Trias VMBO en Zuiderzee College en de mavo/havo-school Het Saenredam – kregen in totaal 971 aanmeldingen. 91,7 procent van deze leerlingen kon worden ingeschreven op de school van eerste voorkeur.
Op Het Saenredam werden dit jaar 29 leerlingen uitgeloot. 18 leerlingen konden worden ingeschreven op hun school van tweede voorkeur en 11 leerlingen op hun school van derde voorkeur.
Op Compaen VMBO werden dit jaar 52 leerlingen uitgeloot. 50 leerlingen konden worden ingeschreven op hun school van tweede voorkeur en 2 leerlingen op hun school van derde voorkeur.

Het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs ontvingen dit jaar 87 aanmeldingen. De inschrijving voor deze leerlingen is definitief als er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven door de Commissie voor Toewijzing en Advies (CTA). Deze leerlingen ontvangen hierover vanzelf bericht.

Aanmeldingen havo en vwo
De vier havo/vwo-scholen – Bertrand Russell college, Blaise Pascal College, St. Michaël College en Zaanlands Lyceum– kregen in totaal 776 aanmeldingen. Al deze leerlingen konden worden ingeschreven op de school van eerste voorkeur.

Gezamenlijke afspraken
Sinds 2007 hebben de Zaanse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs gezamenlijke afspraken gemaakt over het aanmelden en inschrijven van leerlingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Eén van de afspraken is dat scholen voor voortgezet onderwijs niet meer leerlingen inschrijven dan dat er capaciteit is, om zo de onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen. Bij het aanmelden zijn leerlingen daarom verplicht om alle Zaanse VO-scholen passend bij hun schooladvies op te geven. De schoolbesturen garanderen dat alle leerlingen ingeschreven kunnen worden op één van deze voorkeuren, waarbij de eerste voorkeur gewenst is. Op 25 april 2024 hebben leerlingen bericht ontvangen op welke school zij zijn geplaatst.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Titia Woltring, projectleider ‘De Zaanse Overstap’. U kunt haar bereiken via info@povo-zaanstreek.nl.

Delen via social Media