;
Docent Frans eerstegraads


Bertrand Russell college zoekt eerstegraads docent Frans

Over de school
Onderwijs op het Bertrand Russell college staat al 50 jaar voor meer dan alleen een diploma. Krachtige kenmerken van ons onderwijs zijn de positieve sfeer, de persoonlijke aandacht en de vele kansen die geboden worden binnen een breed aanbod. De 120 medewerkers zijn zeer betrokken en bieden graag de ondersteuning en begeleiding die leerlingen nodig hebben. 
 
Het Bertrand Russell college is een openbare school voor havo en atheneum, waar rond de 1.170 leerlingen onderwijs volgen. De school is gevestigd in twee schoolgebouwen aan de Erasmusstraat in Krommenie. We hebben al jaren examenresultaten die op of boven het landelijk gemiddelde liggen.
Leerlingen hebben keuzevrijheid bij het volgen van flex-modules aan het begin en einde van de dag. Hierbij werken we in kleine groepen, waarbij gekozen kan worden voor verdieping, verbreding en ondersteuning. Naast de reguliere vakken wordt aandacht besteed aan wetenschapsontwikkeling (WON), tweetalig onderwijs (TTO), filosofie, debatteren, internationalisering, theaterlessen, bèta in de onderbouw (STEAM), sportlessen (BSM) en nog veel meer. Leerlingen zijn erg tevreden over hun mentor en de begeleiding die ze krijgen als het even tegen zit.
 
Onze missie en visie op onderwijs
Op het Bertrand Russell college is alles nog mogelijk. We halen het maximale uit iedere leerling en we vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op onze prettige ambitieuze school. Het leren van leerlingen staat centraal zodat leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
 
Leerlingen volgen op het Bertrand Russell college hoogwaardige inspirerende en interactieve lessen en krijgen op maat begeleiding van betrokken en inhoudelijk sterke professionals. Hiervoor combineren wij moderne lessen (blended learning) met persoonlijke aandacht en bieden we veel keuzes om steeds meer eigenaarschap bij leerlingen te ontwikkelen. Dit stimuleert onze leerlingen. 
 
Deze stimulans en het inspelen op de constant veranderende mogelijkheden op de toekomstige arbeidsmarkt en maatschappij, dragen bij aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. 
Naast het leren op school, leren onze leerlingen ook veel buitenschools door culturele, maatschappelijke, sportieve, creatieve en internationale activiteiten. 
 
De combinatie van theorie en praktijk is een succesfactor voor het behalen van een diploma op het Bertrand Russell college. De samenwerking met hbo’s en universiteiten zorgt voor bovengemiddelde resultaten van onze leerlingen tijdens de vervolgopleiding. We zijn dan ook erg trots op onze leerlingen en medewerkers. 
 
Werken op het Bertrand
We streven ernaar dat medewerkers zich zo snel mogelijk bij ons thuisvoelen en vertrouwd raken met de cultuur van de school. Nieuwe docenten, ervaren of onervaren, worden in het eerste jaar op school begeleid door een werkplekbegeleider of een docentenbegeleider. Aan de hand van een introductieprogramma op de eerste schooldag en themabijeenkomsten in de loop van het jaar worden nieuwe docenten wegwijs gemaakt in ons onderwijs. Dit is naast de vakinhoudelijke begeleiding vanuit de sectie waar de docent deel van uitmaakt.
Nieuwe docenten worden minimaal twee keer per jaar geobserveerd tijdens de les, waarna altijd nabespreking plaatsvindt. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor deelname aan extra cursussen of workshops.

Functieomschrijving
Op het Bertrand Russell college, een openbare school voor havo en atheneum, gaan we voor een geweldige schooltijd waar iedereen zich thuis voelt. We geven hoogwaardig, modern onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van de leerling. Dit stimuleert leerlingen en zorgt ervoor dat ze de juiste keuzes maken. Leerlingen behalen hun diploma en worden eigenaar van hun levenslange leerproces. Ze hebben zich sociaal sterk ontwikkeld en ervaringen opgedaan als wereldburger, waardoor leerlingen optimaal zijn voorbereid op de toekomst. 

Herken je jezelf in onze kernwaarden? Dan maken we graag kennis met je.

Persoonlijk
Elke leerling is uniek en heeft eigen talenten en ontwikkelpunten. Dit vraagt van ons onderwijs persoonlijke aandacht die wij geven door persoonlijk betrokken te zijn bij elke leerling. Ook onder de collega’s kennen we een grote onderlinge betrokkenheid.

Stimulerend 
Onze lessen zijn goed, stimulerend en bevatten gedegen en actuele kennis en ruimte om te oefenen met 21 eeuwse vaardigheden. We stimuleren leerlingen om verbanden te leggen met andere vakken en de wereld om ons heen. Leerlingen krijgen daarbinnen volop keuzes aangeboden om zo eigenaar te worden van hun eigen ontwikkeling. Zo creëren we de ideale opstap naar hbo’s en universiteiten.

Wereldwijs
Onze school is van de samenleving. Die samenleving is zowel lokaal als internationaal. De wereld is voor iedereen steeds toegankelijker en heeft steeds meer invloed op het dagelijks leven van onze leerlingen. Wij zetten in op levensechte ervaringen, dichtbij en ver weg, waarbij leerlingen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en vanuit feitelijke kennis kritisch leren denken.

Als docent Frans lever jij een bijdrage aan ons onderwijs met stimulerende lessen voor onze havo- en atheneumleerlingen in de bovenbouw en de onderbouw. 


Functie-eisen
We gaan uit van een eerstegraads bevoegheid Frans en ervaring met lesgeven op havo en atheneum niveau in alle leerjaren.
 Arbeidsvoorwaarden
Wat bieden wij?
Een veelzijdige baan in een uitdagende en informele werkomgeving, waar leerlingen en medewerkers een persoonlijke ontwikkeling door kunnen maken die past bij hun aanleg, competenties en ambitie. De functie wordt gewaardeerd conform de CAO VO LB/LC/LD afhankelijk van de ervaring lesgeven. Het aantal werkdagen zijn in overleg te bepalen en het betreft een tijdelijke aanstelling voor in ieder geval een jaar.

Ruimere keuzemogelijkheden in IKB (Individueel keuze Budget)
In het voortgezet onderwijs hebben we recht op 90 IKB-uren (naar rato). In de CAO VO staat dat hiermee keuzes kunnen worden gemaakt die passen binnen de levensfase en de persoonlijke situatie van de werknemer en/of de werknemer kan deze uren gebruiken om de werkdruk te verminderen en de duurzame inzetbaarheid te vergroten. 
OVO Zaanstad biedt alle medewerkers, naast de CAO-mogelijkheden, extra keuzemogelijkheden voor de inzet IKB-uren van deze 90 uur (naar rato). Denk aan de mogelijkheid van vermindering van het aantal (les)taken, (sparen voor) verlof, extra professionalisering, uit laten betalen en/of voor extra pensioenaanspraken.

Solliciteren
Geïnteresseerd?
Als je geïnteresseerd bent in deze functie en/of vragen hebt, dan kan je contact opnemen met Paul Smit op 075-6210426. De sollicitatiebrief kan gemaild worden naar Ingrid Buijs (medewerker administratie) via i.buijs@bertrand.nl.

Gesprekken vinden zo spoedig mogeljk plaats na de sluitingsdatum.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!
 ←Terug naar vacatures