;

Scholen OVO Zaanstad vanaf maart open voor alle leerlingen

Vanaf maart openen de scholen van OVO Zaanstad hun deuren weer voorzichtig voor alle leerlingen. Wat betekent dat precies? We zetten de belangrijkste punten op een rij.

Naar school onder voorwaarden
De middelbare scholen in Nederland gaan nog niet direct helemaal open. Om het aantal coronabesmettingen te beperken, kiest de Rijksoverheid voor deze aanpak:

 • Alle leerlingen gaan minimaal 1 dag per week naar school.
  Welke lessen leerlingen vanaf maart op school en thuis volgen, horen zij van hun eigen school.
 • 1,5 meter afstand geldt ook tussen leerlingen onderling.
  Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot medewerkers van de school én tot elkaar. Bij praktijklessen en lichamelijke oefening kan een uitzondering worden gemaakt.
 • Alle leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje.
  In de les en tijdens de pauze mag het mondkapje af als leerlingen een vaste zitplaats hebben. De mondkapjesplicht geldt ook tijdens de praktijkvakken.
 • Ouders/verzorgers en medewerkers wordt gevraagd het aantal live-ontmoetingen zo veel mogelijk te beperken.
  Daarmee worden besmettingen voorkomen.
 • De scholen zelf nemen extra maatregelen om besmettingen te voorkomen.
  Elke school bepaalt welke maatregelen in de eigen situatie noodzakelijk zijn om de risico’s op verspreiding te verkleinen.
 • Iedereen volgt de hygiëneregels.
  Vaker handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en niet aan het gezicht zitten. Medewerkers kunnen gebruik maken van aanvullende beschermingsmiddelen.
 • Iedereen blijft thuis bij coronaklachten.
  Leerlingen en medewerkers blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademhalen/ benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak of koorts. Thuisblijven geldt ook als een gezinslid koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Advies is om – zelfs bij milde klachten – een coronatest te doen.
 • Risicogroepen blijven – voor zover mogelijk – thuis.
  Wie een grote kans heeft om ernstig ziek te worden of te overlijden door het coronavirus, blijft thuis. Leerlingen volgen het onderwijs op afstand, medewerkers werken vanuit huis – voor zover mogelijk.

Welke regels blijven gelden?

 • De scholen blijven open voor:
  • Onderwijs aan eindexamenkandidaten
  • Onderwijs in de beroepsgerichte vakken (voor leerlingen in leerjaar 3 en 4 van het vmbo en leerlingen uit het praktijkonderwijs)
  • Kwetsbare leerlingen
 • De algemene coronamaatregelen blijven gelden. In overleg met de GGD kunnen scholen ingrijpen als dat om gezondheidsredenen nodig is.
 • Test één leerling in de klas positief op corona, dan kiezen we voor de volgende aanpak: zowel de positief geteste leerling als de medeleerlingen blijven allemaal tien dagen thuis na het laatste risicovolle contact. Zij volgen thuisonderwijs.

Meer informatie
De scholen van OVO Zaanstad brengen leerlingen en ouders zelf op de hoogte van hoe de scholen met de maatregelen omgaan. Voor meer informatie en vragen kunnen leerlingen en ouders/verzorgers contact opnemen met de eigen school. Dat kan het beste per e-mail. Voor algemene vragen over corona biedt rijksoverheid.nl/corona vele antwoorden.

Delen via social Media