;

1.837 Zaanse leerlingen aangemeld voor Zaans voortgezet onderwijs

1.837 Zaanse leerlingen aangemeld voor Zaans voortgezet onderwijs – 95,5 procent van de leerlingen ingeschreven op eerste voorkeur

Van alle 1.837 leerlingen die zich hebben aangemeld voor een Zaanse school voor voortgezet onderwijs, kan 95,5 procent worden ingeschreven op de school van eerste voorkeur (m.u.v. praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs). Op het St. Michaël College en Het Saenredam vonden dit jaar lotingen plaats. Van de leerlingen die deelnamen aan de loting kon 76,6% worden ingeschreven op hun school van eerste voorkeur. Van de leerlingen waarbij dat niet is gelukt, konden alle leerlingen, op twee na, worden ingeschreven op de school van tweede voorkeur. De twee leerlingen waarbij inschrijving op school van tweede voorkeur niet is gelukt, zijn ingeschreven op hun school van derde voorkeur.

Aanmeldingen vmbo en praktijkonderwijs
De vier vmbo-scholen – Compaen VMBO, Pascal Zuid, Trias VMBO en Zuiderzee College en de mavo/havo-school Het Saenredam – kregen in totaal 1.001 aanmeldingen. 36 van deze leerlingen hebben zich voor komende schooljaar aangemeld op Saenstroom opdc. Van de overige 965 leerlingen kon 96,9 procent worden ingeschreven op de school van eerste voorkeur. Op Het Saenredam werden dit jaar 30 leerlingen uitgeloot. Al deze leerlingen konden worden ingeschreven op hun school van tweede voorkeur.

Het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs ontvingen dit jaar 70 aanmeldingen. De inschrijving voor deze leerlingen is definitief als er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven door de Commissie voor Toewijzing en Advies (CTA). Deze leerlingen ontvangen hierover vanzelf bericht.

Aanmeldingen havo en vwo
De vier havo/vwo-scholen – Bertrand Russell college, Blaise Pascal College, St. Michaël College en Zaanlands Lyceum– kregen in totaal 766 aanmeldingen. 93,6 procent van de leerlingen kon worden ingeschreven op de school van eerste voorkeur. Op het St. Michaël College heeft een loting plaatsgevonden; hierbij zijn 49 leerlingen uitgeloot. Al deze leerlingen konden, op twee na, worden ingeschreven op hun school van tweede voorkeur. De twee leerlingen waarbij dat niet is gelukt, zijn ingeschreven op hun school van derde voorkeur.

Gezamenlijke afspraken
Sinds 2007 hebben de Zaanse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs gezamenlijke afspraken gemaakt over het aanmelden en inschrijven van leerlingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Eén van de afspraken is dat scholen voor voortgezet onderwijs niet meer leerlingen inschrijven dan dat er capaciteit is, om zo de onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen. Bij het aanmelden zijn leerlingen daarom verplicht om alle Zaanse VO-scholen passend bij hun schooladvies op te geven. De schoolbesturen garanderen dat alle leerlingen ingeschreven kunnen worden op één van deze voorkeuren, waarbij de eerste voorkeur gewenst is. Op 7 april 2022 hebben de Zaanse leerlingen bericht ontvangen op welke school zij zijn ingeschreven.

Delen via social Media